Getuigenissen

  • 1
  • 2

Ervaringsdeskundigen

De dienst “Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting” is in 2005 gestart als pilootproject bij de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie.

Ervaringsdeskundige F.A. is tewerkgesteld bij de POD MI en dan gedetacheerd naar andere federale partnerdiensten om er te bemiddelen tussen mensen in armoede en de administratie. Zo heeft ze gewerkt bij de FOD Financiën, de FOD Economie en de DG Personen met een handicap.

De POD Maatschappelijke Integratie stelde vast dat er een probleem was met de ontvangst van kansarmen bij de openbare diensten. Veel mensen die bepaalde rechten kunnen doen gelden vallen toch tussen de mazen van het net, omdat de procedures te complex zijn of door gebrekkige kennis ervan. De ervaringsdeskundigen helpen die kloof te overbruggen, dankzij hun ervaring en de gevolgde methodiek. Zo helpen ze het tij te keren en mensen toegang te verzekeren tot hun basisrechten.

F.A.: wie het meeste recht heeft op een tegemoetkoming heeft vaak niet de middelen of kennis om die aan te vragen. Dat is de ironie waar ik elke dag mee geconfronteerd wordt. Er is nog steeds een grote kloof tussen kansarmen en openbare diensten en als bemiddelaar help ik die te overbruggen.

Bij de FOD Financiën heb ik gewerkt op de terugvorderingsdossiers. Wie een officiële brief van een Federale overheidsdienst (FOD) in de bus krijgt, is vaak geïntimideerd. Daarom vind ik het belangrijk om die briefwisseling zo helder mogelijk te maken en mensen in armoede een perspectief te bieden door bijvoorbeeld afbetalingsplannen te ontwikkelen.

Bij de FOD Economie heb ik gewerkt aan de leesbaarheid van brochures en briefwisseling. Ik heb geprobeerd er meer transparantie in te brengen. In mijn jobs als ervaringsdeskundige werkte ik steeds rond hetzelfde thema: een brug bouwen tussen de overheid en mensen in armoede.

Netwerk van federale armoedeambtenaren

Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

Armoedebestrijding in België in 6 vragen