Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Identificeer u als werkgever

Het portaal van de sociale zekerheid bundelt onder andere de onlinediensten van de sociale zekerheid. Via deze onlinediensten wisselt u met de instellingen van de sociale zekerheid vertrouwelijke informatie uit. Om de gegevens van werkgevers en werknemers te beschermen, moet u als gebruiker van de onlinediensten:

  • geïdentificeerd zijn als werkgever, en
  • geregistreerd zijn op het portaal.

Elke werkgever die voor het eerst iemand aanwerft, moet zich als werkgever identificeren bij de RSZ. U krijgt dan een RSZ-nummer. Dat nummer hebt u nodig om de onlinediensten van de sociale zekerheid te gebruiken.

Hebt u al een RSZ-nummer? Dan kunt u zich meteen registreren op het portaal.

Hebt u nog geen RSZ-nummer? Dan moet u uw onderneming nog identificeren als werkgever. Er zijn twee identificatieprocedures: een voor provinciale en plaatselijke besturen, en een voor alle andere werkgevers.

Alle werkgevers (behalve provinciale en plaatselijke besturen)

Om een onderneming als werkgever te identificeren, doet u een aanvraag tot identificatie in de niet-beveiligde onlinedienst Wide.

Provinciale en plaatselijke besturen

Om een provinciaal of plaatselijk bestuur als werkgever te registreren, vult u het formulier R1 in en bezorgt u het samen met een kopie of afschrift van uw statuten aan de RSZ. Het formulier en de nodige informatie vindt u op de pagina Formulieren R – Onlinedienst Rx.